STÆVNEUDVALG

Thomas Pihl Jensen

jensen398@hotmail.com                                 – telefon: 26 28 05 18

Winni Lauridsen

staevne@fredericiasportsrideklub.dk               – telefon: 30 63 51 60

Sten Sterndorff Hansen                         

formand@fredericiasportsrideklub.dk               – telefon 28 73 46 15

Annette Pihl Jensen

annette_pihl@hotmail.com                               – telefon: 26 21 34 28

                                                                                

Team til oppyntning:

Lotte Fredsgaard

Helle Foged   

Linda Karlskov Jørgensen

Mette Rasmussen