Ridning:

Ridning betales månedsvis forud, og forfalder den 1. i måneden. Opsigelses varsel 14 dage, skal ske senest d. 14 i måneden.

Holdstørrelse: 4-8 elever.
Ene-undervisning på egen hest aftales direkte med underviseren.
Ridehuskort skal fremvises på forlangende.

  JUNIORER: SENIORER:
En undervisningstime (60 min) pr. uge på elevpony/hest ................................................................................ 350,- pr. måned   450,- pr. måned
To undervisningstimer pr. uge på elevpony/hest .............................................................................................. 550,- pr. måned 750,- pr. måned
Efterfølgende timer på elevpony/hest (udover de to ugentlige timer) .............................................................. 250,- pr. time 300,- pr. time
     
En undervisningstime (60 min) pr. uge på egen hest/pony .............................................................................. 250,- pr. måned 300,- pr. måned
Efterfølgende timer på egen hest/pony ............................................................................................................ 200,- pr. time 250,- pr. time
     
Halvpart: ..........................................................................................................................................................
To timers undervisning pr. uge (minimum en times dressur), en ”rid-selv-dag” (fredag, lørdag eller søndag)  

700,- pr. måned

850,- pr. måned

     

 

Ridehuskort / facilitetskort ................................................................................................................................
Facilitetskortet følger hesten. For opstaldere opkræves det via opstaldingen

Er man opstaldet eksternt betales dette via Zakobo. Kræver også medlemskab af klubben.
Facilitetskort giver ret til at benytte ridehallerne, striglepladser / vandspiltov og udendørsbanerne.

Man skal være tilmeldt springundervisning for at benytte springmatriel.

 

400,- pr. måned

 

400,- pr. måned

Deltagelse i springundervisning kræver minimum halvpart eller egen hest.

Priser er gældende fra 1. marts 2020.