Opsigelsesvarsel 14 dage, skal ske senest d. 14 i måneden. Mail til: info@fredericiasportsrideklub.dk

MEDLEMSSKAB: PRIS: BETALING:

Aktivt medlemsskab:
Juniorer (under 18 år) incl 4 x gratis springbanetræning

300,- pr. halvår Betales i januar og juli.

Aktivt medlemsskab:
Seniorer incl 4 x gratis springbanetræning
400,- pr. halvår Betales i januar og juli.

Passivt medlemsskab:
100,- pr. år Betales i januar.

Familiemedlemsskab: Personer på samme husstand som ønsker at være aktiv eller passiv medlem, incl 4 x gratis springbanetræning pr. familiemedlemsskab:

600,- pr halvår Betales i januar og juli

Stævnemedlemsskab:
Dette giver ret til at starte stævner for FSRK til stævner under Dansk Rideforbund.
100,- pr år

Betales i januar